جبهه سایبری
عضویت در تیم مجموعه ی مردم نهاد و بین المللی عاشورا
همکاری داوطلبانه با مجموعه ی عاشورا دات اینفو
عاشورا را صادقانه به جهان معرفی کنیم

اگر شما هم علاقه مند هستید در این جبهه ی جنگ نرم سایبری فعالیت کنید ، خوشحال میشیم شما را در تیم عاشورا دات اینفو در کنار خود داشته باشیم تا با همکاری هم عاشورا را صادقانه به جهان معرفی کنیم .

زمینه همکاری :
چند ساعت در هفته قادر به همکاری هستید ؟
تبلیغات