جبهه سایبری

جبهه سایبری | پایگاه نیروهای متخصص مؤمن انقلابی

عاشورا را صادقانه به جهان معرفی کنیم .
عاشورا را صادقانه به جهان معرفی کنیم

عنوان پروژه : عاشورا را صادقانه به جهان معرفی کنیم .

نام تشکل : مجموعه ی مردم نهاد و بین المللی عاشورا
رسالت : معرفی صادقانه ی واقعه ی عاشورا و حضرت امام حسین (ع) به مردم جهان و تغییر نتایج گوگل از جستجوی واژه ی لاتین عاشورا
آدرس وب سایت : www.Ashura.info

عنوان پروژه : عاشورا را صادقانه به جهان معرفی کنیم .

نام تشکل : مجموعه ی مردم نهاد و بین المللی عاشورا

رسالت : معرفی صادقانه ی واقعه ی عاشورا و حضرت امام حسین (ع) به مردم جهان و تغییر نتایج گوگل از جستجوی واژه ی لاتین عاشورا

آدرس وب سایت : www.Ashura.info

آدرس ایمیل : info@ashura.info

آدرس کانال تلگرامی : Telegram.me/Ashura_info

آدرس صفحه اینستاگرام : Instagram.com/Ashura_info

پوستر وب سایت عاشورا

مجموعه ی مردم نهاد و بین المللی عاشورا : « بیاید به کمک یکدیگر ، عاشورا را صادقانه به جهان معرفی کنیم . »

Milan Cathedral , Italy

Location : Milan Cathedral , Italy ( duomo di milano )

 Flame Towers - Baku, Azerbaijan

Location : Flame Towers – Baku, Azerbaijan ( Alov qüllələri )

(Cuatro Torres Business Area) Madrid , Spain

Location : (Cuatro Torres Business Area) Madrid , Spain

Commerzbank - Frankfurt , Germany

Location : Commerzbank – Frankfurt , Germany

الموقع : العراق ، کربلاء المقدسه

الموقع : العراق ، کربلاء المقدسه

Space Needle, Seattle, Washington

Location : Space Needle, Seattle, Washington

کلمات کلیدی
نظرات

تبلیغات